Take a fresh look at your lifestyle.

2018 có bao nhiêu ngày tam nương ?

Ngày tam nương là ngày mà người ta xem nó là ngày rất xấu, những công việc khởi sự quan trọng phải tránh ngày này để mọi việc thuận buồm xuôi gió, khỏi gặp xui xẻo! Trong ngày tam nương không nên làm những việc trọng đại. Dưới đây là danh sách những ngày tam nương trong năm 2018 bạn nhé !

2018 có bao nhiêu ngày tam nương ?

Xem thêm : Những điều kiêng kỵ tuyệt đối không làm trong Ngày Tam Nương 2018

Những ngày Tam Nương trong năm 2018 (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch)

Những ngày Tam Nương trong năm 2018 (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch)
Tháng 1: ngày, 04, 08, 13, 19, 23, 29
Tháng 2: ngày, 03, 07, 12, 18, 22, 28
Tháng 3: ngày, 05, 09, 14, 19, 23, 29
Tháng 4: ngày, 03, 07, 12, 18, 22, 28
Tháng 5: ngày, 03, 07, 12, 17, 21, 27
Tháng 6: ngày, 01, 05, 10, 16, 20, 26
Tháng 7: ngày, 01, 05, 10, 15, 19, 25, 30
Tháng 8: ngày, 03, 08, 13, 17, 23, 28
Tháng 9: ngày, 01, 06, 12, 16, 22, 27
Tháng 10: ngày, 01, 06, 11, 15, 21, 26, 30
Tháng 11: ngày, 04, 09, 13, 19, 24, 28
Tháng 12: ngày, 03, 09, 13, 19, 24, 28

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.