Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Nhân Tướng Học

Nhân tướng học là gì ?

Nhân tướng học không phải là một bộ môn khoa học thần bí, mà là khoa học nhận dạng trên cơ sở Nhân trắc học. Theo người xưa nhân tướng học dựa trên 5 ngũ thuật từ thời cổ đại, bao gồm: Sơn,…