Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Rằm tháng 7 (ngày Lễ Vu Lan)

Rằm tháng Bảy (15/7 âm lịch) được coi là ngày rằm lớn nhất trong năm khi nó có hai ý nghĩa là ngày Lễ Vu Lan và ngày Tết Trung Nguyên (xá tội vong nhân).

Vào ngày này, người ta cúng các chúng sinh không nhà không cửa. Các chùa lớn thường mở khoá lễ phá ngục cho chúng sinh và tổ chức đại lễ Vu Lan.